Wszyscy, którzy szukają lub oferują
pracę w centrach handlowych,
spotykają się w tym miejscu.

RALFERA s.r.o.
member of jobsatmall.com
Olšanská 54/3
130 00 Praga 3
Republika Czeska
ID: 028 93 282
VAT ID: CZ02893282

Telefon do centrali w Pradze:
+42(0) 777 714 604
Osoba kontaktowa w Polsce:
( !!! tylko dla najemców i CH !!!)
Aneta Raztokayova, +48(0) 784 358 402
aneta@pracawcentrumhandlowym.pl
Rachunek bankowy
UniCredit Bank, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praga 4 - Michle, Republika Czeska
EUR
2112525054/2700
IBAN: CZ2227000000002112525054
BEZ REKLAM I NIEODPŁATNIE DLA SZUKAJĄCYCH PRACY.

Funkcjonujemy jako ogólnopolska inteligentna tablica ogłoszeń, gdzie sklepy w CH poszukują swoich pracowników.